Buurtpreventie

© 2016 All Rights Reserved

HG-Publications

Via deze link is het Buurtpreventieboekje te downloaden.

 

Via deze link is het Meldingsformulier te downloaden.

 

* Onze Buurtpreventiecoördinatoren zijn:

René Soons & Sjra Craemers

 

 

 

 

 

 

 

De externe aanspreekpunten zijn:

Namens de Gemeente Maasgouw is dit dhr. Jacques Moonen j.moonen@gemeentemaasgouw.nl (coördinator openbare orde en veiligheid) en namens de politie dhr. Hay Janssen - hay.janssen@politie.nl (onze wijkagent).

 

Meldlijn voor klachten telefonisch:0475852626

 

 

Algemeen:

 

- Als bestuur zijn we blij met dit project en de plezierige samenwerking.

 

- Wanneer U opmerkingen, vragen etc. heeft neem dan contact op met de buurtcoordinatoren Sjra Craemers of Rene Soons.