Informatie

NUTTIGE INFORMATIE OVER ONZE BUURTVERENIGING


Het lidmaatschap van onze buurtvereniging kost:

-€ 20,- per gezin per jaar

- €10,- per alleenstaande per jaar

De contributie kan overgemaakt worden naar rekeningnummer NL86RBRB0926279130 van de SNS regiobank.

Lid worden kan alleen als je ook woonachtig bent binnen onze buurt.

Je kunt lid blijven van onze vereniging als je uit onze buurt verhuisd.


Onze buurt bestaat uit de volgende straten:

- Trippaardstraat

- De Nachtegaal

- Meers

- Hofstraat

- Waterstraat


Onze buurtvereniging telt ca 70 leden


Als je lid wil worden van onze vereninging neem contact op met een van onze bestuursleden.

_________________________________________________________________________________________________________


Via deze link is het Buurtpreventieboekje te downloaden.


Via deze link is het Meldingsformulier te downloaden.

 


* Onze Buurtpreventiecoördinatoren zijn:

   René Soons   &   Sjra Craemers


De externe aanspreekpunten zijn:

Namens de Gemeente Maasgouw is dit dhr. Jacques Moonen   j.moonen@gemeentemaasgouw.nl  (coördinator openbare orde en veiligheid)  en namens de politie dhr. Hay Janssen - hay.janssen@politie.nl (onze wijkagent).


Meldlijn voor klachten telefonisch:0475852626Algemeen:


- Als bestuur zijn we blij met dit project en de plezierige samenwerking.


- Wanneer  U opmerkingen, vragen etc. heeft neem dan contact op met de buurtcoordinatoren Sjra Craemers of Rene Soons.